اسرار آرامگاهی در دل پارک شقایق تبریز
اسرار آرامگاهی در دل پارک شقایق تبریز
مهر تبریز: ۲۵ سال پیش هنگامی که شهرداری تبریز مشغول گودبرداری و زیرسازی "پارک بوستان شقایق" فعلی بود به قبری برخورد می کند. پس از چند بار نزدیک شدن بولدوزر به قبر بطور سحرآمیزی خاموش می شود تا بار آخر که بولدوزر آتش میگیرد.

به گزارش مهر تبریز، به گفته‌ی راویان محلی، در گذشته، .۲۵ سال قبل از اینکه شهرداری تبریز در پارک شقایق فعلی در خیابان سرباز شهید را که آن زمان قبرستان قدیمی بود، به فضای سبز و پارک تبدیل کنند به یک نقطه ای خاصی که می رسید ناگهان بولدوزر به طرز عجیبی و اسرارآمیزی خاموش می شد و عیب پیدا می کرد، بعد از چندین بار تلاش و عیب یابی و ممارست، ناگهان بولدوزر آتش می گیرد .

به نقل ازقدیمی های محل یک نفرچوپان زمان حیات سید جلیل القدر،سیدمیرآقاسیلابی وقتی به این منطقه سیل آمد به سید نذری کرد که اگر نذرم قبول شود و سیل به گوسفندان او آسیبی نرساند آن زمان پنج ریال به سید پرداخت کند و چون نذرش قبول شد سه تومان به سید پرداخت میکند ولی سید بدون اونکه ماجرا را بپرسد گفت همان پنج ریال را بده،اهالی این منطقه همچنان بر سر مزار این سید بزرگوار نذر کرده و از خداوند متعال طلب حاجت می نمایند

اکنون پس از گذشت بیست و پنج سال این قبر همچنان در وسط پارک خودنمایی می کند.

خبرنگار ناصر غلامی هوجقان