انتصاب‌های جدید در شهرداری تبریز
انتصاب‌های جدید در شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار ما در تبریزغ بر اساس احکام جدیدی که امروز از سوی عباس رنجبر صادر شد، مهدی قنبروند به عنوان مشاور و مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز انتخاب و بابک ترکمنلو که پیش از این سرپرست این اداره بود، به عنوان سرپرست معاونت اداره کل ارتباطات منصوب شد. مسعود محمود علیلو […]

به گزارش خبرنگار ما در تبریزغ بر اساس احکام جدیدی که امروز از سوی عباس رنجبر صادر شد، مهدی قنبروند به عنوان مشاور و مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز انتخاب و بابک ترکمنلو که پیش از این سرپرست این اداره بود، به عنوان سرپرست معاونت اداره کل ارتباطات منصوب شد.

مسعود محمود علیلو مشاور عمرانی سابق شهردار تبریز نیز به سمت سرپرست شهرداری منطقه ۴ تبریز منصوب و اکبر امجدی شهردار سابق این منطقه به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز معرفی شدند.

بهمن الهی به عنوان سرپرست ادره کل بازرسی، ارزشیابی و نظارت شهرداری تبریز و علی کوشک‌سرا معاون فنی و اجرایی سازمان سیما و منطر به عنوان سرپرست سازمان توسعه و عمران عون‌بن علی انتخاب شدند.

همچنین احمد زارعی به عنوان سرپرست سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز معرفی شد.