افزایش روز افزون درخواست نصب بهروب در طی یک ماه اخیر
افزایش روز افزون درخواست نصب بهروب در طی یک ماه اخیر
مهر تبریز: از آغاز اجرای طرح هوشمند سازی جمع آوری پسماند های خشک و حضور بهروب در تابلوهای شهر ، در طی یک ماه اخیر درخواست نصب قابل توجهی راشاهد هستیم.

به گزارش مهر تبریز، بهروب اپلیکیشن جمع آوری پسماند خشک و خشکاله در حالی با استقبال شهروندان مواجه شده است که شهرداری تبریز در راستای ساماندهی و جمع آوری هوشمند پسماند فاز اول این طرح را به مرحله اجرا درآورده و با آموزش نقطه به نقطه در سطح مدارس و مساجد و ادارات درجهت کاهش حجم زباله های تولیدی و حفظ محیط زیست قدم های مهمی را برداشته است .

گفتنی است اجرای طرح تفکیک از مبدا با مشارکت بخش های مختلف شهرداری های نواحی و مدارس و جمع آوری هوشمند و بازیافت آنلاین پسماندهای خشک و خشکاله از جمله طرح های مهم سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در راستای اهداف زیست محیطی و کاهش آمار تولیدی زباله در طی شش ماهه دوم سال جاری به شمار میرود.