برای پایداری شبکه های برق و گاز در ایام برودت هوا در مصرف گاز اسراف نکنیم
برای پایداری شبکه های برق و گاز در ایام برودت هوا در مصرف گاز اسراف نکنیم
مهرتبریز-به دنبال برودت شدید هوا و کاهش دما و افزایش مصرف گاز در سطح کشور که کمبود سوخت گاز نیروگاه های تولید برق را در پی داشته است، مهندس اکبر فرج نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی از شهروندان این استان سردسیر درخواست کرد تا به منظور پایداری شبکه های برق و گاز، نهایت صرفه‌جویی را داشته باشند.

مهرتبریز-به دنبال برودت شدید هوا و کاهش دما و افزایش مصرف گاز در سطح کشور که کمبود سوخت گاز نیروگاه های تولید برق را در پی داشته است، مهندس اکبر فرج نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی از شهروندان این استان سردسیر درخواست کرد تا به منظور پایداری شبکه های برق و گاز، نهایت صرفه‌جویی را داشته باشند.
وی همچنین از کلیه مشترکین و هم استانی های عزیز درخواست کرد که بار وسایل گرمایشی و تجهیزات برقی خود را کاهش دهند تا از پاداش خوش مصرفی این شرکت برخوردار شوند.