بررسی زمینه‌های مشترک همکاری با معاونت پشتیبانی دانشگاه تبریز
بررسی زمینه‌های مشترک همکاری با معاونت پشتیبانی دانشگاه تبریز
مهرتبریز-طی جلسه‌ای باحضور فرهادسعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهندو سیدصمدحسینی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز، زمینه‌های مشترک همکاری با معاونت پشتیبانی دانشگاه تبریز در زمینه مولدسازی اراضی بلااستفاده بررسی شد.

مهرتبریز-طی جلسه‌ای باحضور فرهادسعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهندو سیدصمدحسینی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز، زمینه‌های مشترک همکاری با معاونت پشتیبانی دانشگاه تبریز در زمینه مولدسازی اراضی بلااستفاده بررسی شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در این دیدار به استفاده از سازندگان و مشاوران کارآزموده در پروژه‌های مرتبط با شرکت عمران اشاره کرد و افزود: آماده ارائه تجربیات خود در زمینه‌های فنی و مهندسی و همچنین تجربیاتمان در زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری هستیم.
سیدصمدحسینی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز نیز در این دیدار ارائه مشاوره‌های فنی و مهندسی از سوی شرکت عمران را بسیار ارزشمند برشمرد.
گفتنی است، در این جلسه در رابطه با ارائه مشاوره‌های فنی، معرفی مشاوران زبده و همچنین اصول فنی و مهندسی، تجربیات مشارکت و سرمایه گذاری در مولدسازی اراضی استفاده دانشگاه تبریز بحث و بررسی شد.