برگزاری دوره‌ی کایزن در برق تبریز
برگزاری دوره‌ی کایزن در برق تبریز
کهرتبریز- دوره‌ی «بهبود مستمر و برتری خفیف» برای 60 تن از مدیران، روسای ادارات و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار ‌شد.

کهرتبریز- دوره‌ی «بهبود مستمر و برتری خفیف» برای ۶۰ تن از مدیران، روسای ادارات و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار ‌شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ​دوره‌ی آموزشی «بهبود مستمر و برتری خفیف» با هدف تغییر سبک زندگی با استفاده از تغییر باورها، اهداف و عادات و اجرای تغییرات با مقیاس پایین (کایزن) برگزار شد.

این دوره‌ی آموزشی به مدت ۸ ساعت توسط دفتر توسعه‌ی مدیریت و تحول اداری با مشارکت دفتر آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی و پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت برگزار ‌شد.

در دوره‌ی آموزشی کایزن، مباحثی چون تعیین هدف مناسب، تدوین برنامه‌ی مناسب جهت دستیابی به هدف، پرورش یک باور مناسب در راستای آن هدف، ترک عادات نامناسب و تغییر عادات مورد آموزش قرار گرفت.

گفتنی است مدیران، روسای ادارات و کارشناسان حاضر در این دوره، با آموزش دوره‌ی کایزن و برتری خفیف، به توانایی جایگزینی عادات نامناسب و اجرای سیستم کایزن و نظام پیشنهادات کایزنی دست می‌یابند.