تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند در جلسه ویدئوکنفرانسی معاون وزیر راه و شهرسازی
تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند در جلسه ویدئوکنفرانسی معاون وزیر راه و شهرسازی
مهرتبریز-فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند درجلسه ویدئو کنفرانسی معاون وزیر راه و شهرسازی، آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند را تشریح کرد.

مهرتبریز-فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند درجلسه ویدئو کنفرانسی معاون وزیر راه و شهرسازی، آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ما؛علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید طی جلسه‌ای ویدئو کنفرانسی با اعضای کارگروه نهضت ملی مسکن شرکت‌های تابعه عمران شهرهای جدید کشور، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن شهرهای جدید کشور را بررسی کردند.
علیرضا جعفری، معاون وزیر و مدیرعامل شهرهای جدید در این جلسه پیگیری تحقق بودجه سالانه در شرکت‌ها، تسریع در اتمام و تحویل به موقع پروژه‌ها و ضرورت هوشمندسازی پروژه‌ها تاکید کرد.
وی همچنین تمرکز بر افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های روبنایی و زیربنایی طرح‌های نهضت ملی مسکن را ضروری برشمرد.
فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند، تعداد متقاضیان این طرح و تعداد کارگاه‌های فعال را ارائه کرد.
موضوع تامین زمین پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تحقق درآمدهای بودجه و بررسی نقشه‌های معماری و هماهنگی با شرکت مادرتخصصی از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود.