تفاهم نامه همکاری‌ دانشگاه علوم پزشکی تبریز وسازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی درحوزه صنایع تبدیلی
تفاهم نامه همکاری‌ دانشگاه علوم پزشکی تبریز وسازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی درحوزه صنایع تبدیلی

مهرتبریز-تفاهم نامه همکاری‌ مابین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در راستای توسعه امنیت غذایی در زمینه های بهره مندی از توانایی های علمی، توسعه همکاریهای آموزشی، تحقیقاتی دانش بنیان و حمایت از شتاب دهنده ها و استارت آپ ها در زمینه […]

مهرتبریز-تفاهم نامه همکاری‌ مابین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در راستای توسعه امنیت غذایی در زمینه های بهره مندی از توانایی های علمی، توسعه همکاریهای آموزشی، تحقیقاتی دانش بنیان و حمایت از شتاب دهنده ها و استارت آپ ها در زمینه صنایع تبدیلی، تحقیق و پژوهش به ویژه در رابطه با تبدیل ضایعات کشاورزی و آموزش به بهره برداران این بخش، مشاوره و ارائه راهکارهای نوین به واحدهای صنایع تبدیلی در خصوص تکنولوژیهای به روز و محصولات جدید و سودآور و به منظور ایجاد کارگروه سازمان یافته با حضور مدیران این دو مجموعه منعقد گردید.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان در جلسه امضاء این تفاهم نامه گفت: هدف تفاهم نامه مذکور همکاری طرفین در راستای توسعه امنیت غذایی در زمینه های بهره مندی از توانایی های علمی، توسعه همکاریهای آموزشی ، تحقیقاتی دانش بنیان و … به منظور ایجاد کارگروه سازمان یافته بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی می باشد. از این رو تشکیل کارگروه امنیت غذایی و سیاستگذاری تغذیه ای متشکل از اعضاء هیات علمی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کارشناسان معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، حمایت از طرح های تحقیقاتی دانش بنیان در زمینه سیاست گذاری، تامین امنیت غذایی، پروژه های دانشجویی، استفاده از ظرفیت های علمی مرکز در جهت مشاوره و انتقال تکنولوژی های نوین به واحدهای صنایع تبدیلی استان، چاپ مقالات علمی ـ پژوهشی مشترک و ارائه آن در کنفرانس های علمی بین المللی و داخلی، حمایت از تجاری سازی طرح های تحقیقاتی دانش بنیان در زمینه صنایع تبدیلی با رعایت مقررات مربوطه، برگزاری کارگاه های آموزشی برای صاحبان صنایع تبدیلی استان ، کارشناسان ، دانشجویان و … طراحی و چاپ محتوای آموزشی مانند پمفلت، کتابچه، موضوعات آزمایشگاهی، استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مرکز در جهت کشت سلولی، بسته بندیهای نوین سبز و …، حمایت علمی و معنوی از شتاب دهنده ها، استارت آپ ها و صنایع کوچک نوپا جزو اهداف این تفاهم نامه ذکر شده اشت.

ایاز برنو افزود: مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت نامحدود خواهد بود و طرفین بر دعوت از متخصصان دو طرف جهت حضور در کنفرانس ها ، سمینارهای علمی و دوره های آموزشی فناوری نظیر آن، تشکیل جلسات مستمر کارگروه مشترک تفاهم نامه، انتشار مقالات علمی حاصل از نتایج طرح های تحقیقاتی مصوب با نام مشترک معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، معرفی مرکز تحقیقات تغذیه به واحدهای صنایع تبدیلی جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهی ، مشاوره و پژوهشی مرکز در راستای تامین امنیت غذایی، بهره مندی از توانایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علومپزشکی تبریز در تجاری سازی طرح های تحقیقاتی دانش بنیان و ارتباط مشترک با واحدهای صنایع تبدیلی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، حمایت از طرحها و برنامه های استارت آپ فناورانه و شتاب دهنده ای علمی برای صنایع کوچک نوپا و …، همکاری مشترک جهت ترویج اصول صنایع سبز به واحدهای صنایع تبدیلی استان برای تولید و بسته بندی های سازگار با مجیط زیست، همکاری مشترک جهت کاهش ضایعات واحدهای تبدیلی ، استفاده مجدد از ضایعات در تولید محصولات دیگر و …، استفاده از ظرفیت های طرفین در جهت تامین ایمنی مواد غذایی تولیدی در صنایع تبدیلی، استفاده از امکانات کتابخانه دیجیتالی معاونت تحقیقیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبیریز جهت معرفی انتشارات، عناوین طرح ها، مقالات و … مرکز تحقیات تغذیه به واحدهای صنایع تبدیلی جهت بهره مندی علمی، اجرای بازدیدهای مشترک از واحدهای صنایع تبدیلی در جهت مشاوره و ارائه راهکارهای علمی و عملی به واحدهای صنایع تبدیلی در صورت درخواست، ارائه پیشنهادات توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای توسعه صنایع تبدیلی ، تولید محصولات جدید و … متعهد شدند.