جریمه قاچاقچی کودشیمیایی در تبریز
جریمه قاچاقچی کودشیمیایی در تبریز
مهر تبریز: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از جریمه بیش از یک میلیارد ریالی قاچاقچی کود شیمیایی در تبریز خبر داد.

به گزارش مهر تبریز، حضرتی اظهار کرد: به پرونده قاچاق ۴۹ کیسه ۵۰ کیلویی کودشیمیایی قاچاق به ارزش ۳۶۷ میلیون ریال در شعبه ششم تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی اتهام قاچاق را محرز و وی را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: این پرونده از سوی نیروی انتظامی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.