خیابان خیام یک طرفه شد
خیابان خیام یک طرفه شد

به گزارش مهر تبریز، در راستای روان سازی ترافیک در خیایان خیام، این خیابان از سمت سه راهی اهراب به تقاطع قطران یک طرفه شد. این یک طرفه شدن شامل حمل و نقل عمومی (اتوبوس و تاکسی) نخواهد شد. خیام، یکی از معابر پرتردد و متصل به محدوده مرکزی شهر بوده و باتوجه به وجود […]

به گزارش مهر تبریز، در راستای روان سازی ترافیک در خیایان خیام، این خیابان از سمت سه راهی اهراب به تقاطع قطران یک طرفه شد.

این یک طرفه شدن شامل حمل و نقل عمومی (اتوبوس و تاکسی) نخواهد شد.

خیام، یکی از معابر پرتردد و متصل به محدوده مرکزی شهر بوده و باتوجه به وجود خط مترو منطبق بر این خیابان و نیز اولویت‌دهی به حمل و نقل عمومی بر اساس مصوبه شورای ترافیک استان، جریان ترافیک یک طرفه و به همراه خط ویژه حمل و نقل عمومی صورت گرفته است.

خیابان خیام از معابر مهم متصل به محدوده مرکزی شهر تبریز است که با توجه به نقش و ظرفیت ترافیکی این معبر و نیز با توجه به وجود خط مترو منطبق بر این خیابان و همچنین لزوم اولویت دهی به حمل و نقل همگانی با انجام مطالعات جامع توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی جریان ترافیک یک طرفه به همراه خط ویژه حمل و نقل عمومی پیشنهاد و پس از تصویب در کمیته فنی ترافیک شهرداری تبریز، جهت تصویب به شورای ترافیک استان ارسال و نهایتا طرح پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت.