رئیس جدید بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منصوب شد
رئیس جدید بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منصوب شد
مهرتبریز-طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز،دکتر مسعود فقیه دینوری به عنوان رئیس جدید مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز منصوب شد.

مهرتبریز-طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز،دکتر مسعود فقیه دینوری به عنوان رئیس جدید مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ما ،دکتر محمد حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آئین تودیع رئیس پشین و معارفه رئیس جدید مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز اظهار داشت: بیمارستان امام رضا(ع) تبریز با دارا بودن بیش از یکهزارو ۱۰۰ تخت فعال بزرگترین مرکز درمانی شمالغرب کشور بوده و اهتمام ما براین است که اجرا و اتمام طرحهای توسعه این مرکز بر ارتقاء کیفیت خدمات درمانی همت نمائیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در سالهای قبل محدودیتهای تجهیزاتی مانع از اجرای بهینه امورمی شد از اینرو با تلاش و همکاری همه بخش های مرتبط توانستیم بسیاری از مشکلات تجهیزاتی و فضای فیزیکی را مرتفع نمائیم.
صومی ادامه داد: از رئیس جدید نیز انتظار داریم تا در جهت اتمام و اجرای پروژه های در حال اجرا و تلاش نموده و طرح توسعه بیمارستان را در دستور کار قرارنمایند.
صومی با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰ تخت مازاد و فضای فیزیکی آماده برای مواقع اضطراری در نظر گرفته شده،ابراز داشت: آمادگی این را داریم تا مرکز امام رضا (ع) را به عنوان مرکز مستقل اعلام نمائیم تا درآمد مرکز در داخل مرکز هزینه شده و افزون براین بالغ بر۳۰ میلیارد تومان نیز برای مرکز وام در نظر گرفته شده است.
همچنین در پایان ان مراسم از زحمات دکتر محمد علیزاده رئیس پیشین تجلبل به عمل آمده و دکتر مسعود فقیه دینوری به عنوان رئیس جدید مرکزآموزشی ور درمانی امام رضا (ع) تبریز معرفی گردید.
این گزارش می افزاید: دکتر مسعود فقیه دینوری فوق تخصص گوارش و کبد بالغی سوابق کاری چون ریاست بیمارستان سینا، مشاور معاون وزیر بهداشت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و… را در کارنامه خود دارد.
مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز با بیش از یکهزار و ۱۰۰ تخت فعال به عنوان بزرگترین مرکز جنرال درمانی شمالغرب کشور بوده و روزانه بیش از ۲۱ هزار تردد را به خود اختصاص داده است.