راه اندازی  سامانه “پیشخوان خدمات الکترونیکی ارباب رجوع “دانشگاه علوم پزشکی تبریز
راه اندازی  سامانه “پیشخوان خدمات الکترونیکی ارباب رجوع “دانشگاه علوم پزشکی تبریز

به گزارش مهر تبریز، از این پس کلیه درخواست های مراجعین محترم برون سازمانی و درون سازمانی از طریق این سامانه ثبت و قابل پیگیری بوده و نیازی به مراجعه حضوری نیست. به گزارش فوق در جهت تکریم ارباب رجوع و کاهش تردد های غیر ضروری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز اقدام به راه اندازی سامانه […]

به گزارش مهر تبریز، از این پس کلیه درخواست های مراجعین محترم برون سازمانی و درون سازمانی از طریق این سامانه ثبت و قابل پیگیری بوده و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

به گزارش فوق در جهت تکریم ارباب رجوع و کاهش تردد های غیر ضروری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز اقدام به راه اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی ارباب رجوع این دانشگاه کرده است. این سامانه از ابتدای مردادماه سالجاری جهت رفاه حال کارکنان و ارباب رجوع های محترم برای ثبت درخواستها ، بصورت آزمایشی برای مسئولین  ستادی راه اندازی شده است.

گفتنی است در راستای برقرای دولت الکترونیک از فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ، دبیرخانه مرکزی دانشگاه از پذیرش ثبت درخواستهای حضوری همکاران و ارباب رجوع های محترم معذور خواهد بود.