روسیه تهدیدی بزرگ‌تر از افراط‌گرایی است
روسیه تهدیدی بزرگ‌تر از افراط‌گرایی است

به گزارش پایگاه ریپابلیک ورلد، ژنرال نیک کارتر، رئیس ستاد ارتش انگلیس، هشدار داد که روسیه خطری بزرگ‌تر برای امنیت ملی انگلیس محسوب می‌شود. وی زمانی که رئیس نیروهای مسلح در سال ۲۰۱۴ بود را یادآورد شد. در آن زمان کارتر پیرامون اینکه آیا “روسیه” یا “خشونت افراط‌ گرایی” برای امنیت ملی انگلیس خطرناکتر محسوب […]

به گزارش پایگاه ریپابلیک ورلد، ژنرال نیک کارتر، رئیس ستاد ارتش انگلیس، هشدار داد که روسیه خطری بزرگ‌تر برای امنیت ملی انگلیس محسوب می‌شود. وی زمانی که رئیس نیروهای مسلح در سال ۲۰۱۴ بود را یادآورد شد. در آن زمان کارتر پیرامون اینکه آیا “روسیه” یا “خشونت افراط‌ گرایی” برای امنیت ملی انگلیس خطرناکتر محسوب می‌شود، مقایسه‌ای را به وجود آورده و در نهایت به این نتیجه رسیده بود که “افراط گرایی” خطری بزرگ‌تر برای امنیت کشور محسوب می‌شود.

ژنرال نیک کارتر توضیح داد که در سال ۲۰۱۸، حمله‌ای به سرگئی اسکریپال، جاسوس روسی در شهر سالزبری انگلیس اتفاق افتاد و از آن پس مشخص شد که روسیه تهدیدی بزرگ‌تر برای انگلیس تلقی می‌شود. کارتر اظهار کرد که تهدیداتی که از جانب چین و روسیه صورت می‌گیرد، “متعارف” نیست؛ بلکه چنین تهدیداتی “غیر مستقیم” هستند. ژنرال کارتر به یک خبرگزاری انگلیسی گفت که معنی تهدیدات “غیر مستقیم” این است که مخالفان، جامعه بین‌الملل را یک عرصه “مبارزه مستمر” می‌دانند و از قدرت خود برای رسیدن به “جنگ گرم” استفاده می‌کنند.

در سال ۲۰۱۸، سرگئی اسکریپال، جاسوس روسی به همراه دخترش در شهر سالزبری انگلیس مسموم شدند. مقامات انگلیسی معتقدند که مسکو در این مسئله دست داشت و چنین حرکتی را “اقدام به قتل” خواندند. روسیه چنین اتهاماتی از جانب انگلیس را رد کرد و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه افزود که مقامات انگلیسی بدون داشتن هیچ شواهد و مدارکی قصد متهم کردن روسیه را دارند.

ژنرال کارتر، رئیس ستاد ارتش انگلیس، هشدار داد که ارتش انگلیس باید در مقابل “جنگ” با روسیه “آماده” باشد. در حالی که امیدوار است روسیه از هرگونه درگیری فیزیکی خودداری کند، وی افزود که ناتو باید آماده باشد. در نهایت ژنرال کارتر خاطرنشان کرد که روسیه تهدیدی بزرگ‌تر از ۸ سال پیش در اروپای شرقی است و خواستار اتحاد در ائتلاف ناتو شد.