سامانه‌ی خسارت مشترکین برق راه‌اندازی شد
سامانه‌ی خسارت مشترکین برق راه‌اندازی شد
مهرتبریز-سامانه‌ی خسارت مشترکین برق به منظور ارائه‌‌ی خدمات غیرحضوری بیمه‌ی مشترکین در نشانی اینترنتی http://tavanir.kins.ir  راه‌اندازی شد.

مهرتبریز-سامانه‌ی خسارت مشترکین برق به منظور ارائه‌‌ی خدمات غیرحضوری بیمه‌ی مشترکین در نشانی اینترنتی http://tavanir.kins.ir  راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار ما؛  در این سامانه بیمه‌ی حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی و تجاری (سایر مصارف) در سال ۹۸ و فرایند نحوه‌ی عملکرد و پرداخت خسارت به مشترکین زیان‌دیده به همراه لیست شعب شرکت بیمه‌ی کوثر قابل مشاهده و پیگیری است.

گفتنی است این سامانه در راستای تعامل و همکاری با مشترکین زیاندیده و برقراری ارتباط با شعب معرفی شده مطابق مفاد قرارداد راه‌اندازی شده است.

سامانه‌ی خسارت مشترکین برق در نشانی http://tavanir.kins.ir راه‌اندازی شده و قابل استفاده و بهره‌برداری توسط شرکت‌های برق و زیان‌دیدگان است.

مشترکین زیان‌دیده می‌توانند با رجوع به این سامانه و بارگزاری مستندات پرونده خسارت شامل مدارک عمومی (تصویر آخرین قبض پرداختی مشترک (مصرف‌کننده) یا تصویر صورت‌حساب پیامکی آخرین قبض، تصویر کپی کارت ملی مشترک (مصرف‌کننده)، تصویر اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل خسارت) و تصویر یا فاکتور مربوط به خسارت وارده به تجهیزات (به استثنای مشترکین تجاری)، نسبت به دریافت خسارت آتش‌سوزی، خسارت ناشی از انفجار، خسارت هزینه پزشکی، خسارت نقص عضو و حادثه‌ی منجر به فوت اقدام کنند.

شایان ذکر است در سامانه‌ی خسارت مشترکین برق، پنج مرحله‌ی ورود اطلاعات، دریافت کد رهگیری، بررسی اولیه‌ی مدارک در سامانه توسط بیمه، اعلام نتیجه به مشترک، تایید دریافت خسارت و واریز مبلغ خسارت برای مشترکان زیان‌دیده در نظر گرفته شده است.