ضرورت تدوین چشم‌انداز توسعه فضای سبز شهری تبریز
ضرورت تدوین چشم‌انداز توسعه فضای سبز شهری تبریز

مهرتبریز-رییس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در توسعه و ارتقای فضای سبز پایدار تبریز نیازمند برنامه بلندمدت و چشم‌انداز هستیم. به گزارشخبرنگار ما در تبریز، روح‌الله دهقان‌نژاد صبح امروز در جلسه کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی اظهار کرد: باید در روند اجرایی و سیاست‌های اجرایی حاکم بر فضای […]

مهرتبریز-رییس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در توسعه و ارتقای فضای سبز پایدار تبریز نیازمند برنامه بلندمدت و چشم‌انداز هستیم.

به گزارشخبرنگار ما در تبریز، روح‌الله دهقان‌نژاد صبح امروز در جلسه کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی اظهار کرد: باید در روند اجرایی و سیاست‌های اجرایی حاکم بر فضای سبز تبریز بازنگری اساسی صورت گیرد.

وی افزود: قراردادهای پیمانکاران فضای سبز باید به نفع مردم، شهر و کارگران این حوزه باشد و در همین راستا کمیسیون تحقیق، نظارت و حقوقی بر برگزاری مطلوب مناقصات تأکید ویژه دارد.

رییس کمیسیون ارزیابی، تحقیق و نظارت گفت: با مشارکت مردم و برنامه‌های زمانبندی شده مدیریت شهری می‌توان چشم‌انداز مثبتی در توسعه فضای سبز تبریز ایجاد کرد.