طرح اعمال سیاست‌های تشویقی بخشودگی جرایم اسناد شهرداری تبریز به تصویب رسید
طرح اعمال سیاست‌های تشویقی بخشودگی جرایم اسناد شهرداری تبریز به تصویب رسید

مهرتبریز-دو فوریت طرح اعمال سیاست‌های تشویقی بخشودگی جرایم اسناد شهرداری تبریز(مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره) در صد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز پس از ارائه به تصویب رسید. به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در راستای تسهیل وصول مطالبات شهرداری تبریز و به استناد ماده ۳۲ آیین نامه […]

مهرتبریز-دو فوریت طرح اعمال سیاست‌های تشویقی بخشودگی جرایم اسناد شهرداری تبریز(مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره) در صد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز پس از ارائه به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در راستای تسهیل وصول مطالبات شهرداری تبریز و به استناد ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، شهرداری تبریز موظف است حسب درخواست کلیه مودیان ذی نفع اعم از حقیقی یا حقوقی تا پایان سال ۱۴۰۱، مطالبات ناشی از جرایم دیرکرد کلیه عوارض مرتبط با حوزه شهرسازی و صدور پروانه را مطابق با جدول و تبصره های ذیل دریافت و بر اساس ضوابط قانونی نسبت به صدور گواهی مربوطه اعم از پروانه ساختمانی، پایان کار و عدم خلافی اقدام نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی های مودی خواهد بود.
ردیف میزان مطالبات (ریال) / سیاست های تشویقی بخشودگی
۱ – تاسقف هفتصد میلیون ریال) ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) مشمول صد در صد (۱۰۰ درصد)
۲ – از هفتصد میلیون و یک ریال(۷۰۰.۰۰۰.۰۰۱) تا دو میلیارد و دویست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۲) مشمول هفتاد درصد (۷۰ درصد)
۳- از دو میلیارد و دویست میلیون و یک ریال (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۱) به بالا مشمول سی درصد (۳۰ درصد)
در تبصره یک این طرح آمده است: این مصوبه شامل مطالبات ناشی از عوارض آتش نشانی (ایمنی)، عوارض توسعه حمل و نقل ریلی و هر گونه عوارض و وجوهی که شهرداری به عنوان عامل وصول و ایصال عمل می نماید، نخواهد بود.
در تبصره دو نیز لحاظ شده است که پرداخت های غیرنقدی مشمول موضوع این مصوبه نمی شود.
در تبصره سه این طرح هم آمده است: شهرداری تبریز موظف است گزارش اجرای این مصوبه را به شورای اسلامی شهر تبریز ارائه کند.
طرح اعمال سیاست های تشویقی بخشودگی جرایم اسناد شهرداری تبریز از سوی آقایان رسول برگی و روح الله دهقان نژاد در صد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز طرح و ارائه شد و نهایتا با دو فوریت آن موافقت به عمل آمد.