لزوم تثبیت و رسمی شدن جایگاه شهرداری‌های نواحی
لزوم تثبیت و رسمی شدن جایگاه شهرداری‌های نواحی
مهر تبریز-معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تبریز با تاکید بر لزوم تثبیت و رسمی شدن جایگاه شهرداری‌های نواحی، رصد فعالیت‌های شهردار شب را موجب مدیریت بهتر شهر عنوان کرد.

مهر تبریز-معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تبریز با تاکید بر لزوم تثبیت و رسمی شدن جایگاه شهرداری‌های نواحی، رصد فعالیت‌های شهردار شب را موجب مدیریت بهتر شهر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجانشرقی؛سیاوش فتح الهی عصر امروز در جریان برگزاری جلسه شهرداران نواحی مناطق دهگانه در منطقه ۲ تبریز، ضمن قدردانی از زحمات موسی علی‌پور زنوزی شهردار و مدیران و معاونان منطقه، بازدید شهرداران نواحی از مناطق را موجب تبادل و انتقال تجربیات در حوزه مدیریت شهری دانست.

فتح الهی با اشاره به بازدید از نواحی چهارگانه منطقه ۲ اظهار کرد: امروز شهرداران نواحی شهرداری تبریز، از نواحی چهارگانه منطقه ۲ بازدید کردند که امیدواریم این بازدید تاثیر مثبتی داشته و شهرداران نواحی موضوعات مشاهده شده را با شهردار منطقه به اشتراک بگذارند.

وی با اشاره اعلام اینکه شهرداران نواحی هفته آینده از منطقه دیگری بازدید خواهند کرد، گفت: فرصت کمی تا پایان سال پیش رو داریم و شهرداران نواحی از این به بعد باید در بحث تجهیز و راه‌اندازی نواحی بیشتر تلاش کنند تا طرح‌های منتهی به پایان سال به بهترین نحو اجرا شود.

معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تبریز فلسفه تشکیل این جلسات را موجب تثبیت و رسمی شدن جایگاه شهرداری‌های نواحی عنوان کرد و افزود: تا زمانیکه شهرداری‌های نواحی از منظر حقوقی از طرف شهر و شهرداری تبریز مورد پذیرش قرار نگیرند، ادامه خواهد یافت و از طرفی رسانه‌ای شدن موضوع، به نوعی رسمیت دادن به شهرداری‌های نواحی است.

وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی دوباره شهردار شب در مناطق، این موضوع را دستور شهردار تبریز عنوان کرد و یادآور شد: دفتر کار شهردار شب در مناطق دایر می‌شود و قرار است هر روز صبح گزارش شب شهرداران مناطق را بگیریم تا خروجی گزارش‌ها در اختیار شهردار محترم تبریز قرار بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به رصد فعالیت‌های شهردار شب در مناطق، این موضوع را دستور شهردار تبریز عنوان کرد و یادآور شد: دفتر کار شهردار شب در مناطق دایر می‌شود و قرار است هر روز صبح گزارش شب شهرداران مناطق را بگیریم تا خروجی گزارش‌ها در اختیار شهردار محترم تبریز قرار بگیرد.