مناطق کم‌برخوردار در اولویت خط ۳ مترو است
مناطق کم‌برخوردار در اولویت خط ۳ مترو است

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در این دیدار مصطفی مولوی‌فرد مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر تبریز در خصوص آغاز فعالیت‌های عمرانی در خط ۳ قطار شهری در مناطق کم‌برخوردار، اظهار کرد: این مصوبه اتفاق بسیار خوبی است که در شورای ششم کلید خورد و شورای شهر این […]

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در این دیدار مصطفی مولوی‌فرد مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر تبریز در خصوص آغاز فعالیت‌های عمرانی در خط ۳ قطار شهری در مناطق کم‌برخوردار، اظهار کرد: این مصوبه اتفاق بسیار خوبی است که در شورای ششم کلید خورد و شورای شهر این اقدام را نهایی کرد تا مردم مناطق کم‌برخوردار نیز در آینده از این خدمات بهره‌مند شوند.
حسن گنجی نیز در این دیدار با بیان اینکه در بحث اقدامات زیرساختی شهر، مترو یکی از مباحث بسیار مهم در توسعه شهری است، خواستار توجه ویژه به مناطق متراکم و کم‌برخوردار در پروژه‌های قطار شهری شد.

در این جلسه همه موارد همکاری، بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد و مقرر شد به منظور شروع عملیات اجرایی احداث ایستگاه خط ۳ متروی شهرک ارم، ظرف یک ماه توسط سازمان قطارشهری و شهرداری منطقه ۱۰ محل ایستگاه شناسایی و اقدامات لازم در خصوص تحویل زمین به سازمان قطار شهری انجام گیرد.