نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب « فرهنگ تحلیلی اعلام خمسه نظامی»
نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب « فرهنگ تحلیلی اعلام خمسه نظامی»
مهرتبریز-کتاب «فرهنگ تحلیلی اعلام خمسۀ نظامی» دردانشگاه تبریز در نشست تخصصی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مهرتبریز-کتاب «فرهنگ تحلیلی اعلام خمسۀ نظامی» دردانشگاه تبریز در نشست تخصصی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، «فرهنگ تحلیلی اعلام خمسۀ نظامی» نوشتۀ دکتر محمد خاکپور، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز از سوی موسسۀ فرهنگی و هنری حکیم نظامی در تبریز منتشر شده است.
به گفته نویسنده این کتاب برای تهیه این اثر از چهارصد منبع بهره برده است. در ارجاعات درون متنی به دلیل پرهیز از سردرگمی خواننده و عدم اتلاف وقت وی ابتدا نام مأخذ، سپس صفحه یا صفحات را ذکر نموده‌ است. همچنین برای انسجام هرچه بیشتر و پرهیز از پریشانی وآشفتگی نسخۀ چاپی بهروز ثروتیان را اساس کار قرار داده است.

ضرورت نگارش کتاب «فرهنگ تحلیلی اعلام خمسۀ نظامی»
در بخشی از این کتاب به ضرورت نگارش کتاب «فرهنگ تحلیلی اعلام خمسۀ نظامی» نیز پرداخته است. از منظر وی این کار تحقیقی سال‌ها قبل باید انجام می‌شد تا اندک گرهی از مشکلات موجود در فهم اشعار نظامی را بگشاید. افزون بر این، بودن چنین فرهنگی، نه تنها شناخت شخصیتی را به‌طور دقیق و با استناد به منابع مطمئن و محل وثوق آسان می‌گرداند بلکه رویکرد نظامی به آن فرد و تفاوت‌ها و شباهت‌های دیدگاه وی را با دیگر منابع به خوبی نشان می‌دهد.
در مجلد اول این اثر، ۶۷ عَلَم اساطیری، تاریخی و داستانی یا تخیلی در مدخل‌های جداگانه تحلیل شده است.

اسامی موجود در این کتاب اساطیری، تاریخی، تخیلی یا داستانی هستند
روش کار در «فرهنگ تحلیلی اعلام خمسۀ نظامی» براساس دانشنامه‌‌ها،دایره‌المعارف‌ها و فرهنگنامه‌ها همخوانی دارد. اعلام مجلد اول به ترتیب حروف الفبا در سه حرف «آ»، «ا» و «ب» ترتیب و تدوین یافته است. اسامی موجود در این کتاب اساطیری، تاریخی، تخیلی یا داستانی هستند. اسامی داستانی، یا از برساخته‌های نظامی هستند یا شاعر آنها را براساس منابعی که داشته، در اشعار خود آورده اما امروز دست ما از آنها کوتاه است.

اعلام جغرافیایی خمسۀ نظامی در مجلدی مستقل منتشر می‌شود.