همايش روز جهاني خاک در تبريز برگزار شد
همايش روز جهاني خاک در تبريز برگزار شد
مهرتبریز-رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي گفت: براي توليد محصولات کشاورزي و تامين امنيت غذايي، بايد از خاک به عنوان مهمترين منبع توليد اين محصولات حفاظت شود .

مهرتبریز-رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي گفت: براي توليد محصولات کشاورزي و تامين امنيت غذايي، بايد از خاک ‏به عنوان مهمترين منبع توليد اين محصولات حفاظت شود .‏
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ اکبر فتحي، همزمان روز جهاني خاک در همايشي با شعار ‏‏«خاک و آب ، منشاء زندگي» در دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز با اشاره به از بين رفتن ۴۵ درصد از اراضي کشاورزي ‏حوضه درياچه اروميه و بحراني شدن وضعيت خاک اين حوضه در اثر بحران آبي، ادامه داد: هم اکنون نابودي خاک اين ‏حوضه به صورت ملموس قابل مشاهده است و با از رده خارج شدن بخشي از اراضي اين حوضه، سرانه اراضي کشاورزي ‏استان براي هر نفر به يک هزار مترمربع مي رسد.‏
وي با اشاره به اهميت خاک براي تامين امنيت غذايي مردم، افزود: اين منبع حياتي در معرض انواع تهديدهاي انساني ‏مانند ساخت خانه و احداث شبکه هاي راه، انتقال زيرساخت ها و بلاياي طبيعي مانند سيل قرار دارد.‏
وي با تاکيد بر اينکه خاک عامل اصلي توليدات کشاورزي است و بايد از آن حفظ و مراقبت کرد، گفت: زندگاني بر اساس ‏خاک است و در نبود آن، زندگي معنا و مفهوم خود را از دست مي دهد بنابراين بايد اين منبع حياتي توليد را براي نسل آينده ‏حفظ کرد.‏
رييس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي، سطح اراضي کشاورزي استان براي کشت محصولات کشاورزي را يک ‏ميليون و ۴۰۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: با توجه به جمعيت حدود چهار ميليون و ۲۰۰ هزار نفري استان، سرانه اراضي ‏کشاورزي استان براي هر نفر حدود يک هزار و ۸۰۰ مترمربع است.‏
وي با بيان اينکه يکي از مهمترين عوامل انساني براي از بين رفتن خاک، آلودگي آب به صورت نامتعارف مانند فاضلاب و ‏پساب کارخانه ها است، اظهار کرد: اين آلودگي ها با نفوذ در خاک موجب از بين رفتن اين منابع توليدي مي شود.‏
وي يادآور شد: براي توليد محصولات کشاورزي و تامين امنيت غذايي، بايد از خاک به عنوان مهمترين منبع توليد اين ‏محصولات حفاظت شود و در اين راستا و بر اساس قانون حفاظت از خاک، همه دستگاه ها و نهادي هاي دولتي در کنار ‏سازمان هاي محيط زيست و جهادکشاورزي به عنوان متوليان اصلي، وظايف مشخصي براي حفاظت از خاک دارند.‏
رييس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي، گفت: همه بايد دست به دست هم دهيم تا خاک را که در معرض ‏تهديدهاي مختلف قرار دارد، حفظ و مراقبت کنيم.‏
فتحي، شخم زني در جهت شيب اراضي، استفاده نامناسب از کود و سم در اراضي کشاورزي و آب هاي نامتعارف و پساب ‏هاي کارخانجات را از عوامل تخريب خاک در استان اعلام کرد و افزود: براي حفظ خاک بايد اجراي طرح تعادل دام و مرتع ‏به فرهنگ عمومي تبديل شود و دامداران به اندازه از ظرفيت مراتع براي چراي دام ها استفاده کنند.‏
وي با تاکيد بر اهميت آبخيزداري و آبخوان داري در حفاظت از خاک، اظهار کرد: هر چه بيشتر در بالادست سدها، طرح ‏هاي آبخيزداري و آبخوان داري اجرا شود به همان اندازه به حفظ خاک کمک مي شود.‏
روز پنجم دسامبر برابر با ۱۴ آذر، روز جهاني خاک نام گذاري شده و با توجه به اهميت حفظ اين منبع ارزشمند و حياتي ‏و آگاه سازي مردم و دانشجويان در خصوص تهديدات پيش روي خاک و در نتيجه امنيت غذايي همايشي با شعار «خاک و ‏آب منشاء زندگي» در تالار شهيد سلماني دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز با حضور جمعي از اساتيد دانشگاهي و محققان ‏حوزه خاک، مديران دستگاه هاي متولي و دانشجويان برگزار شد و سخنرانان با تاکيد بر اهميت حفظ خاک براي تامين ‏غذايي مردم، چالش هاي پيش روي اين منبع حياتي را ارايه کردند.‏
گفتنی است در پایان این همایش ، قطعنامه پایانی مراسم روز جهانی خاک با تاکید بر حفاظت از خاک در 14 بند توسط ‏شهرام سعادتجوی عصر قرائت شد.‏

‏ ‏