وزارت دفاع انگلیس در ادعایی: موشک‌های بالستیک و ضدتانک ایران را توقیف کردیم
وزارت دفاع انگلیس در ادعایی: موشک‌های بالستیک و ضدتانک ایران را توقیف کردیم