برگزاری کارگاه «آموزش تفکیک ازمبدا،راهبردی برای مدیریت پسماند»درمنطقه آزاد ارس
برگزاری کارگاه «آموزش تفکیک ازمبدا،راهبردی برای مدیریت پسماند»درمنطقه آزاد ارس
مهرتبریز- فریده نقدی از برگزاری کارگاه «آموزش تفکیک از مبدا، راهبردی برای مدیریت پسماند» با تأکید بر کاهش تولید پسماند و تفکیک پسماند در ادارات در راستای طرح (کاغذ زباله نیست) خبر داد.

مهرتبریز- فریده نقدی از برگزاری کارگاه «آموزش تفکیک از مبدا، راهبردی برای مدیریت پسماند» با تأکید بر کاهش تولید پسماند و تفکیک پسماند در ادارات در راستای طرح (کاغذ زباله نیست) خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،وی افزود: این کارگاه آموزشی با هدف گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر در مبدأ و نهادینه کردن مفاهیم مدیریت پسماند برگزار شد.
سرپرست اداره محیط زیست سازمان، با بیان اینکه در این کارگاه روش‌های بازیافت و راه‌های کاهش تولید زباله آموزش داده شد، تصریح کرد: تفکیک زباله از مبدا بهترین و ارزان ترین راهکار در مدیریت مواد زائد جامد است و این امر با تلاش همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی امکانپذیر می‌شود، کارکنان ادارات به عنوان مروجین فرهنگ تفکیک زباله، می توانند نه تنها در اداره بلکه در منازل نیز این کار را رواج دهند.

این کارگاه آموزشی توسط اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد ارس و با تدریس دکتر پورنعمت از سازمان پسماند شهرداری تبریز برگزار شد.