پیش‌بینی بودجه ۲۰ میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۲ سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز
پیش‌بینی بودجه ۲۰ میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۲ سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز

مهرتبریز-سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز از پیش‌بینی بودجه ۲۰ میلیارد تومانی برای سال آینده سازمان خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد علیون در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز که با موضوع بررسی برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری برگزار شد، با اعلام تحقق ۲۰۴ درصدی بودجه این […]

مهرتبریز-سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز از پیش‌بینی بودجه ۲۰ میلیارد تومانی برای سال آینده سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد علیون در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز که با موضوع بررسی برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری برگزار شد، با اعلام تحقق ۲۰۴ درصدی بودجه این سازمان اظهار کرد: بودجه امسال سازمان هفت میلیارد تومان بود که این میزان برای سال آینده ۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

ویافزود: ۱۱ میلیارد از بودجه سال ۱۴۰۲ صرف هزینه های جاری و ۹ میلیارد تومان هم مربوط به بخش عمرانی خواهد بود.

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده برای اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی ۳۰۰ میلیون بودجه پیش بینی شده است.