کاهش ۷۰ درصدی جریان رودخانه آجی‌چای آذربایجان‌شرقی
کاهش ۷۰ درصدی جریان رودخانه آجی‌چای آذربایجان‌شرقی
مهر تبریز: بر اساس گزارش محققان مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه و رودخانه ارس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، جریان رودخانه آجی چای ۷۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش مهر تبریز، در گزارش “حجت احمدزاده” و “محمدابراهیم رمضانی” از محققان مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه و رودخانه ارس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، آمده است: بر اساس آمار آب‌سنجی، جریان رودخانه آجی‌چای در اثر عوامل اقلیمی و انسانی طی دو دهه اخیر به طور متوسط نزدیک به ۷۰ درصد کاهش یافته که مقدار قابل توجهی است.
بر این اساس، مقدار کاهش شدت جریان بستگی به شدت کاهش سطح آب زیر زمینی دارد و هر چه شدت کاهش و وسعت آن بیشتر باشد، رودخانه در طول مسیر خود از شدت جریان کمتری برخوردار خواهد شد.
این پژوهش که با حمایت شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی انجام شده، با عنوان« تعیین میزان سهم عوامل انسانی و اقلیمی در کاهش جریان رودخانه‌های حوضه آبریز آجی چای و ارایه راهبردهای افزایش جریان رودخانه براساس منابع آب تجدیدپذیر»، در جلسه‌ای با حضور مجری، دفاتر تخصصی و نمایندگان پارک علم وفناوری و مرکز نخبگان استان ارائه شد.
این گزارش می‌افزاید، رودخانه آجی‌چای یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.