یک گمانه‌زنی عجیب؛ ممکن است هیچ نماینده‌ای از تهران راهی مجلس نشود!
یک گمانه‌زنی عجیب؛ ممکن است هیچ نماینده‌ای از تهران راهی مجلس نشود!
مهرتبریز-مطابق قانون، نمایندگان باید ۲۰ درصد آرا را برای راهیابی به مجلس کسب کنند، تا این لحظه با توجه به شمارش ۴۰ درصد آرا تهران و ادامه همین نسبت آرا، احتمالا هیچ نماینده‌ای در تهران نمی‌تواند راهی مجلس شود.

به گزارش مهر تبریز، رای نفر اول یعنی محمود نبویان در شمارش اولیه شهر تهران ۱۲۰هزار و نفر سی‌ام ۴۰هزار عنوان شده است. مشارکت شهر تهران بیش از ۱.۵ میلیون نفر است.
قانونا هر نماینده باید حداقل ۲۰درصد آرای غیرباطله را کسب کند. که احتمال دارد هیچ نماینده ای از تهران با این مشارکت اندک راهی مجلس نشود.