معرفی  ۵۸ نفر از مدیران سازمان جهت ارزیابی به  مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهادکشاورزی
معرفی  ۵۸ نفر از مدیران سازمان جهت ارزیابی به  مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهادکشاورزی
مهرتبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: در راستای توسعه هرم مدیریتی و اجرای دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع تصویب نامه شورای عالی اداری در سال 95 از ابتدای سال 97 باید افرادی در سمت های مدیریتی انتخاب شوند که دارای گواهی شایستگی احراز سمت های مدیریتی هستند.

مهرتبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: در راستای توسعه هرم مدیریتی و اجرای دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع تصویب نامه شورای عالی اداری در سال ۹۵ از ابتدای سال ۹۷ باید افرادی در سمت های مدیریتی انتخاب شوند که دارای گواهی شایستگی احراز سمت های مدیریتی هستند.
به گزارش خبرنگار ما؛  مهندس سیدعلی مختاری در مراسم افتتاح پردیس استانی کانون ارزیابی و توسعه مدیران سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی که با حضور مهندس ابوالقاسم ورداسبی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهادکشاورزی و مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: هدف و رویکرد اصلی این طرح می تواند ضمن تربیت مدیران آینده به ارتقای توانمندیهای مدیران کنونی نیز منجر شود.
وی افزود: رعایت دستورالعمل انتصاب و انتخاب مدیران شایسته و توانمند هم از منظر مدیریتی و هم به لحاظ اجرای برنامه های تعریف شده مدیریتی هر وزارتخانه و سازمان مربوطه لازم و ضروری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: این طرح همچنین به منظوری شناسایی نیازهای آموزشی و سرمایه گذاری هدفمند برای توسعه و توانمندسازی کارشناسان مستعد برای تصدی پست های مدیریتی در سازمان جهادکشاورزی و دستگاه های وابسته اجرا خواهد شد.
وی افزود: طی سال های ۹۸ -۹۷ با هدایت و راهنمایی های مفید و موثر جناب آقای مهندس ورداسبی رئیس محترم مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهادکشاورزی، اقدامات مثبتی در راستای تهیه بانک اطلاعاتی متقاضیان پست های مدیریتی در سازمان جهادکشاورزی استان انجام شده است.
مهندس مختاری اظهار نمود: بانک اطلاعاتی مورد نظر طی سالهای ۹۸-۹۷ توسط گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهادکشاورزی استان تهیه، جمع بندی و حدود ۱۲۱ نفر شناسایی شدند که از این تعداد نیز ۵۸ نفر به مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهادکشاورزی معرفی شده اند.
معاون توسعه مدیریت و توسعه منابع سازمان جهادکشاورزی استان در پایان گفت: با انجام دو مرحله فراخوان در بین کارشناسان و کارشناسان مسئول، تعداد ۱۰۶ نفر نسبت به این امر اعلام آمادگی نمودند.
روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان