اجرای پروژه پلی اتیلن سنگین در پتروشیمی تبریز
اجرای پروژه پلی اتیلن سنگین در پتروشیمی تبریز

مهرتبریز- پروژه پلی اتیلن سنگین در بخش ساختمان و نصب با دقت تمام درحال انجام می­ باشد. رئیس نصب و ساختمان پروژه پلی اتیلن سنگین در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه گفت:به حول و قوه الهی سقف دوم سازه ۳۰۰۱ (محل نصب Bagging و سیلو های ذخیره گرانول) با حجم بتن ریزی ۴۰۰ متر مکعب از […]

مهرتبریز- پروژه پلی اتیلن سنگین در بخش ساختمان و نصب با دقت تمام درحال انجام می­ باشد.
رئیس نصب و ساختمان پروژه پلی اتیلن سنگین در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه گفت:به حول و قوه الهی سقف دوم سازه ۳۰۰۱ (محل نصب Bagging و سیلو های ذخیره گرانول) با حجم بتن ریزی ۴۰۰ متر مکعب از ساعت ۷ صبح روز دو شنبه مورخ ۸ اسفند آغاز و در ساعت ۱۴:۳۰ به اتمام رسید.
مهندس نظرزاده پیشرفت این سازه را نوید داد و افزود: حداکثر تا اواخرخرداد ماه ۱۴۰۲ سیویل سازه مذکور به اتمام می­ رسد.

وی در ادامه تصریح کرد: لازم به ذکر است که بخش ساختمان و نصب پروژه، با توجه به شرایط آب و هوائی فصل زمستان با تمام توان در حال اجرا بوده و تا کنون ۲۴٪ پیشرفت دارد.و در این بخش دیسیپلین های سیویل با پیشرفت ۵۶٪ ، معماری با ۵۰٪ ، اسکلت فلزی با ۳۵٪ ، کارهای لوله گذاری با ۲٪ ، کارهای مکانیکی با ۲٪ در حال پیشرفت می­باشد و به امید خدا طی روزهای آینده با توجه به افزایش دما، سرعت پیشرفت عملیات ساختمان و نصب بیشتر خواهد شد.