وجوه تمایز میان قوانین عادی و قوانین ارگانیک
وجوه تمایز میان قوانین عادی و قوانین ارگانیک
مهرتبریز-با مطالعه آثار و کتب حقوقی ، عقاید و تظریات مختلف در خصوص دو مفهوم و اصطلاح قوانین عادی و قوانین ارگانیک ( سازمان ) می توان گفت این دو دارای وجوه تمایز می باشند که به صورت اجمالی به آن اشاره خواهد شد:

مهرتبریز-با مطالعه آثار و کتب حقوقی ، عقاید و تظریات مختلف در خصوص دو مفهوم و اصطلاح قوانین عادی و قوانین ارگانیک ( سازمان ) می توان گفت این دو دارای وجوه تمایز می باشند که به صورت اجمالی به آن اشاره خواهد شد:

۱ _ قوانین عادی اراده جامعه است که به وسیله نمایندگان واقعی مردم تنظیم و اعلام می شود .

۲ _ قانون اساسی ساختارهای اصلی را ترسیم می کند اما قانون عادی جزئیات آن را مشخص و اصلاح می نمایند .

۳ _ قوانین عادی در مجلس قانونگذاری یا نهادهای دارای صلاحیت بخشی قابل تصویب می باشند .

۴ _ در قانون اساسی نظام حقوقی ایران قانون عادی تعریف نشده است .

۵ _ از نظر شکلی قانون عبارت است مقرراتی که با تشریف حاص توسط قوه مقننه وضع و به موقع به اجرا گذاشته می شود .

۶ _ در برخی کشورها مانند فرانسه قوانینی به نام قوانین ارگانیک وجود دارند که از نظر اعتبار حقوقی برتر از قوانین عادی هستند .

۷ _ تفاوت قانون ارگانیک با قوانین عادی به دلیل فرآیند تصویب خاص آنهاست .

۸ _ مسائلی که در قوانین ارگانیک مطرح می شوند مهمتر از قوانین عادی است .

۹ _ در فرانسه قوانین ارگانیک به عنوان منبع مهمتر حقوق اساسی مطرح می شوند .

۱۰ _ قوانین ارگانیک ( سازمان ) ممکن است به دست قوه مقننه راسا یا به دعوت قوه موسس یا اجاژه صریح قانون اساسی تصویب شود .‌

۱۱ _ در قوانین ارگانیک فانون گذار اساسی خط و مشی کلی را تعیین می کند و سازماندهی ریز مواد ان را بر عهده قانون گذار عادی قرار داده است و صلاحیت مجلس در وضع قوانین ارگانیک تکلیفی است .

۱۲ . قانون ارگانیک مانند قوانین راجع به شوراها، اصل هفت قانون اساسی یا قوانین راجع به مطبوعات و تامین اجتماعی .

پژمان غفوری

پژوهشگر حقوق عمومی و استاد دانشگاه

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵