امسال ۹ روستای جدید شهرستان بستان آباد گازدار شده است
امسال ۹ روستای جدید شهرستان بستان آباد گازدار شده است

مهرتبریز-امسال با گازرسانی به ۹ روستای شهرستان بستان آباد، شمار روستاهای بهره مند از گاز این شهرستان به ۱۶۳ افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ رئیس اداره گاز شهرستان بستان آباد با اعلام این خبر گفت: امسال روستاهای سیر علیا، سیر وسطی، سیر سفلی، آقدره، خاجیک، آلمالو، گوندوغدی، آبدار، دلی قوروقچی، شهرستان […]

مهرتبریز-امسال با گازرسانی به ۹ روستای شهرستان بستان آباد، شمار روستاهای بهره مند از گاز این شهرستان به ۱۶۳ افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ رئیس اداره گاز شهرستان بستان آباد با اعلام این خبر گفت: امسال روستاهای سیر علیا، سیر وسطی، سیر سفلی، آقدره، خاجیک، آلمالو، گوندوغدی، آبدار، دلی قوروقچی، شهرستان بستان آباد با تعداد ۲۳۷ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.
جعفر گلبازی با اشاره به اینکه شهرستان بستان آباد از لحاظ پوشش گازرسانی، در مراحل پایانی قرار دارد، افزود: تاکنون با اجرای ۱۱۵۰ کیلومتر شبکه و نصب ۲۳۳۸۹ انشعاب، ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۹۹٫۲۵ درصد خانوار روستایی در قالب ۴۰۳۴۶ مشترک تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.
وی درخصوص برنامه های اجرایی در حوزه گازرسانی روستایی اظهار داشت: گازرسانی به ۸ روستای باقیمانده شهرستان بستان آباد شامل ملاقاسم، ایشکه درق، قبله مسجد، ساری گونی، قراین، هیکل آباد، گلشن آباد، چینی بولاغ، متعاقب انتخاب پیمانکار مجری، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
رئیس اداره گاز شهرستان بستان آباد با اشاره به عملکرد گازرسانی در حوزه صنعتی تصریح کرد: تا کنون اشتراک پذیری گاز ۶۷۲ واحد صنعتی محقق گردیده و امسال نیز ۱۹ واحد صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد نیز از نعمت گاز بهره مند شده است.