سرعت بخشی به آبزی پروری با تشکیل کمیته فنی و برنامه ریزی شیلات استان آذربایجان شرقی
سرعت بخشی به آبزی پروری با تشکیل کمیته فنی و برنامه ریزی شیلات استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس قاسم جعفروند در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: این مدیریت جهت تحقق اهداف شیلاتی در سطح شهرستانی و اجرای برنامه پنج ساله توسعه، با لحاظ نمودن موقعیت و پتانسیلهای شهرستانها و موانع تولید موجود در هر منطقه نسبت به برگزاری نشست های تخصصی با ارائه […]

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس قاسم جعفروند در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: این مدیریت جهت تحقق اهداف شیلاتی در سطح شهرستانی و اجرای برنامه پنج ساله توسعه، با لحاظ نمودن موقعیت و پتانسیلهای شهرستانها و موانع تولید موجود در هر منطقه نسبت به برگزاری نشست های تخصصی با ارائه نکته نظرات و برنامه های شهرستان با حضور نمایندگان شهرستانها جهت برنامه ریزی و توسعه شیلات اقدام نموده است .

وی هدف از این نشستها را بررسی چالشها و مسائل مربوط به توسعه تولید و مصرف آبزیان بیان نمود و افزود: بدون شناخت صحیح از مسائل و موانع تولید و بدون همکاری و همراهی مسئولین شهرستانی در بخش شیلات به دستاوردهای مطلوب و مدنظر نخواهیم رسید .

وی افزود: در این راستا شهرستانها به ترتیب اولویت تولید و منابع بالقوه موجود به  نشستهای فنی در محل مدیریت شیلات دعوت می گردند و وضعیت تولید آبزیان و جایگاه استان آذربایجان شرقی در کشور و سهم شیلات در برنامه های ترویجی و تولیدی شهرستانها بررسی شده و جهت عملیاتی نمودن برنامه های تکلیف شده وزارت جهادکشاورزی جهت تنوع بخشی در تولید و مصرف آبزیان و ایجاد زمینه های گردشگری و صید تفریحی درشهرستانها برنامه ریزی خواهد شد .

مهندس جعفروند ادامه داد: برنامه های مشروح هر شهرستان به صورت مدون به شهرستانها مدعو اعلام شده و طبق زمانبندی تفاهم شده نظارتهای لازم توسط مسئولین ستادی مدیریت شیلات انجام خواهد شد .

وی گفت: در این نشستها مدیریت شیلات با تاکید به جایگاه مسئولین شیلات شهرستان و نقش آنها درعرصه تولید، خواهان نگرش و اقدامی نو در این حوزه و جذب سرمایه گذاران می باشد .

وی گفت: دراین نشستها  مسئولین شیلات درجریان گزارش جامعی از آبزی پروری و آبزی مصرفی شهرستان قرار گرفته و با مدنظر قرار دادن مزارع فعال و غیرفعال نسبت به ارائه نظرات کارشناسی و راهکارهای مربوط به حل مسائل و پیشنهادات می پردازند .

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در خاتمه ضمن ابراز امیدواری اظهار کرد: با همکاری و مساعدت مسئولین شهرستانها در سالهای آتی شاهد شتابهای بیشتری در توسعه آبزی پروری خواهیم بود .