انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و موسسه (GRBS) آذربایجان
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و موسسه (GRBS) آذربایجان

مهرتبریز: دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی (واحد تبریز) و موسسه (GRBS) تفاهمنامه همکاری جمهوری آذربایجان امضا کردند.

به گزارش مهرتبریز، شرکت (GRBS) که در زمینه تعلیم و آموزش های بین المللی، موفقیت های زیادی را نائل شده است، تصمیم دارد فعالیت های خود را در قالب خدمات آموزشی و ارائه سرویس ها در ایران و با مشارکت و همکاری دانشگاه اسلامی تبریز گسترش دهد.

اتخاذ این تفاهمنامه در راستای توسعه همکاری های دوجانبه، ارتقای مشارکت و نیل به اهداف مشترک در راستای جلب دانش پذیران، امور مادی و تکنیکی، مشارکت در حوزه گردشگری سلامت و ایجاد دفتر مشترک در تبریز و باکو، همکاری در زمینه فرهنگی، هنری و اقتصاد هنری، برگزاری سمینار های علمی و تخصصی بین تبریز و باکو، همکاری در تبادل دانشجو بین دو کشور و دوره های جدید بین المللی فی مابین منعقد شده است.

دکتر سیدجواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دکتر بهرام قربان‌اف به عنوان نماینده موسسه (GRBS) این تفاهمنامه را امضا کردند.

این تفاهم نامه به همت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان واحد تبریز تدارک و تنظیم شد و به امضای طرفین رسید.